Affaldsstander med holdning

Hold naturen ren

Affaldstanderne står på en firkantet søjle, der ender på en 3 mm tyk plade. Pladens areal er det samme som standerens, og pladen medvirker til, at standeren står stabilt på underlaget. Affaldsstanderens søjle er under pladen fastgjort ved hjælp af et langt jordspyd, der er støbt ned i jorden. Dette betyder, at affaldsstanderen er solidt forankret og meget vanskelig at fjerne fra dens placering.

Crowberries


Vi skal i fællesskab tage vare på vores natur og holde den fri for affald, således vi fortsat kan være begunstiget med en smuk og ren natur og rent badevand.