Affaldsstander med holdning

Hold naturen ren

Ideen

Henkastet affald er et betydeligt og stigende problem. Mængderne stiger over hele landet. Kommunernes omkostninger stiger tilsvarende.

Ideen med affaldsstanderen er at opfordre folk til at tage handsker og poser fra en bakke i låget i affaldsstanderen og samle henkastet affald, når man går eller løber en tur på stranden eller i skoven.

På den måde kan alle hjælpe til med at holde naturen fri for affald og plastik og forebygge, at plastikken nedbrydes til små stykker, der indgår i naturens kredsløb.

Hvorfor en affaldsstander med handsker og poser?
Vi har ønsket at udvikle en affaldsstander, der lægger op til, at folk der færdes i naturen skal hjælpe hinanden med at holde naturen fri for affald og dermed bidrage til gode muligheder for friluftsliv, naturoplevelser, rene strande og badevand.

Disse naturværdier kan opleves året rundt, og de fleste skove og strande har offentlig adgang.

Vi skal værne om vores natur og holde den fri for affald, således vi fortsat kan være begunstiget med en smuk og ren natur og rent badevand.

Crowberries


Vi skal i fællesskab tage vare på vores natur og holde den fri for affald, således vi fortsat kan være begunstiget med en smuk og ren natur og rent badevand.